ซีรี่ส์การแข่งขันรายการ “Lamborghini Blancpain Super Trofeo” มีการจัดแข่งขึ้นทั้งในทวีป ยุโรป

ซีรี่ส์การแข่งขันรายการ “Lamborghini Blancpain Super Trofeo” มีการจัดแข่งขึ้นทั้งในทวีป ยุโรป (จัดขึ้นเป็นปีที่ 8) เอเชีย (จัดขึ้นเป็นปีที่ 5) และ สหรัฐอเมริกา (จัดขึ้นเป็นปีที่ 4) การแข่งขัน Super Trofeo เป็นการเปิดโอกาสให้นักขับที่เป็นลูกค้า Lamborghini ที่ได้ผ่านการอบรมการขับ lamborghini accademia ที่ผ่านการฝึกฝนการขับตั้งแต่ขั้นแรก จนไปสู่สนามแข่ง โดยรายการ Lamborghini Blancpain Super Trofeo นี้เป็นการเก็บประสบการณ์ในการแข่งขันครบซีซัน ก็สามารถพัฒนาไปเป็นนักขับระดับอาชีพ ในการแข่งรายการ GT3 ถือเป็นรายการแรกสำหรับนักขับที่ต้องการต่อยอดไปเป็นนักขับมืออาชีพ