งานเปิดตัวน้ำมันหล่อลื่น ยี่ห้อ เปอร์ตามิน่า อย่างเป็นทางการที่

งานเปิดตัวน้ำมันหล่อลื่น ยี่ห้อ เปอร์ตามิน่า อย่างเป็นทางการที่ “Centara Grand Hotel” โดยมี Mr.Dommy Ferdinando Peea Director of Pertamina Lubricant Thailand
เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ และทางบริษัท เอที เทคโนโลยี่ คอนซัลแท็นท์ จำกัด เราได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้า ในตลาดอุตสาหกรรม แต่เพียงผู้เดียว