วิธีเลือกน้ำมันเครื่อง ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่ใช้อยู่

          ประการแรก จะต้องอ่านคู่มือในการใช้เบื้องต้น ซึ่งจะมีระบุถึงเกรด หรือมาตรฐานด้านการใช้งานและความหนืดของน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมต่อมาตรวจสอบฉลากว่ามีชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย สถานที่ผลิต มารตฐานการใช้งาน ชนิดของความหนืด ( หรือเรียกว่า “ เบอร์น้ำมัน ” )

และ ข้อแนะนำการใช้งานว่าเหมาะสมกับเครื่องชนิดใด สำหรับเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน ควรจะเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดสูง และเหมาะกับสภาพเครื่องจักรนั้น ๆ เพราะเครื่องจักรที่หลวมมากก็จำเป็นที่จะต้องใช้ความหนืดที่ข้นมากขึ้น

เปอร์ตามิน่า น้ำมันเครื่องระดับโลก