วิธีการเลือกใช้จาระบีให้เหมาะกับการใช้งาน

จาระบีที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดมีอยู่หลายประเภท ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องการและเหมาะสมตามการใช้งานดังนี้

1. งานที่ต้องสัมผัสกับน้ำและความชื้นหรือเกี่ยวข้องต้องเลือกใช้จาระบีประเภททนน้ำ ถ้าเลือกใช้ผิดประเภท จาระบีอาจจะถูกความชื้นหรือน้ำชะล้าง ทำให้เยิ้มหลุดออกจากจุดหล่อลื่นได้
2. งานที่อุณหภูมิใช้งานสูงมาก จุดที่ใช้งานมีอุณหภูมิสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส ควรเลือกใช้จาระบีประเภทที่ทนความร้อน ถ้าเลือกใช้ไม่ถูกต้อง จาระบีจะเยิ้มเหลวออกมาจากจุดหล่อลื่น
3. ในกรณีที่งานมีการสัมผัสทั้งน้ำและความร้อนควรเลือกใช้จาระบีประเภทอเนกประสงค์ (Multipurpose) คุณภาพดี หรือจาระบีคอมเพล็กซ์ (Complex) ซึ่งมีราคาแพงกว่าจาระบีประเภททนน้ำ หรือทนความร้อนเพียงอย่างเดียว
4. งานที่มีแรงกดแรงกระแทกระหว่างการใช้งานถ้ามีแรงกดมากควรพิจารณาเลือกใช้จาระบีประเภทผสมสารรับแรงกดแรงกระแทก (EP Additives)
5. งานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่น ถ้ามีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก หรืออุณหภูมิสูงมากจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ต้องอัดจาระบีบ่อยครั้งขึ้น
6. วิธีการเลือกใช้จาระบีในงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลายแบบถ้าเป็นระบบแบบจุดจ่ายกลาง (Centralized System) ที่ใช้ปั้มป้อนจาระบีไปยังจุดหล่อลื่นต่างๆ ก็ควรใช้จาระบีอ่อน คือเบอร์ 0 หรือเบอร์ 1 แต่ถ้าอัดด้วยมือหรือปืนอัด อาจใช้เบอร์ 2 หรือ เบอร์ 3 หรือแข็งกว่านี้ ถ้าป้ายหรือทาด้วยมือ ความอ่อนแข็งไม่สำคัญมากนัก นอกจากนั้นถ้าเป็นพวกกระปุกเฟืองเกียร์ที่ใช้จาระบีหล่อลื่น ก็ควรใช้จาระบี ประเภทอ่อน คือ เบอร์ 0 หรือ เบอร์ 1 และสำหรับลูกปืนล้อรถยนต์ควรใช้จาระบีเบอร์ 3 เป็นต้น

Credit : www.sgl1.com