Exhaust Gas Recirculation คือ

          ระบบ EGR ( Exhaust Gas Recirculation ) เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้เพื่อลด NOx ( Nitrous Oxides ) ซึ่งเป็นแก๊สพิษ NOx เกิดจากการที่ไนโตรเจนทำปฎิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ และมาคลุกเคล้ารวมตัวกัน เกิดการเผาไหม้ในลูกสูบ โดยช่วงของอุณหภูมิการเผาไหม้นั้นสูงกว่า 1,800°C ( 3,300°F ) โดยมีวิธีการทำงาน คือ เป็นการนำความร้อนจากไอเสีย วนกลับมาในเครื่องยนต์ ช่วยให้อุณหภูมิของไอดีสูงขึ้นในกระบวนการเผาไหม้ จึงเป็นการประหยัดพลังงาน แต่ประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถลดออกไซด์ของไนโตรเจนได้เป็นอย่างดี ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพราะในไอดีนั้นมีเขม่าซึ่งจะสะสมทำให้เครื่องยนต์ลดประสิทธิภาพในการทำงาน หัวฉีดตันเร็ว มีควันดำ และทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมหัวฉีดสูง

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ Pertamina Meditran SXT 15W-40 API CI-4 PLUS ที่ถูกผลิตและคิดค้นออกมาเพื่อรองรับกับระบบ EGR ดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามาถกำจัดสิ่งสกปรก คราบโคลนที่เกิดจากการสะสมของคราบเขม่าได้เป็นอย่างดี ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ป้องกันการเกิดสนิม เครื่องยนต์สะอาด ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นน้ำมันหล่อลื่นประเภท Hydrocrack ที่มีคุณสมบัติเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ แต่ให้คุณภาพเสมือนน้ำมันสังเคราะห์แท้ 100%