ระบบเกียร์ Linde

เราได้รับการติดต่อจากลุกค้ารายหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องจักรมีปัญหาในการทำงาน คืออุณหภูมิการทำงานขึ้นสูงผิดปรกติ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากบริษัทปิดทำการจาก โควิด-19 เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งปรกติแล้วอุณหภูมิต่ำกว่านี้มาก ครั้งนั้น ทำให้เครื่องจักรหยุดทำงาน เกียร์มีอาการสียงดัง และลูกปืนไหม้ ทางลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนซีล ลูกปืนและเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มใหม่ เครื่องเกียร์ที่ลุกค้าใช้เป็นเกียร์ของ Linde ที่ใช้คือ Hypoid Gear  ซึ่งใช้เกียร์เป็นแรงขับระบบไฮดรอลิค 4 ตัวในการทำงาน

หลังจากที่ลูกค้าเปลี่ยนลูกปืน ซีลและ น้ำมันเกียร์ แล้วเดินเครื่องทำงานใหม่ปรากฎว่าอุณหภูมิไม่ได้ลดลง ทางบริษัทจึงได้ส่งทีมเข้าไปรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขให้ทางลูกค้า เบื้องตันวัดอุณหภูมิขณะทำงาน ได้ กว่า 160 องศา ซึ่งเป็นอุณภูมิที่เป็นอันตรายต่อลูกปืนและซีน และลุกค้าเองก็มีความกังวลที่อาจจะเกิดปัญหาเดิมอีก ซึ่งค่าซ่อมก็มีราคาค่อนข้างแพง ทางลูกค้า จึงอยากได้น้ำมันเกียร์ที่สามารถทนต่อความร้อนสูง ทีมเทคนิคจึงได้เก็บตัวอย่างน้ำมันเพื่อทำการวิเคราะห์และหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุกค้าต่อไป

ผลของน้ำมันออกมาว่า จากความหนืดเดิมที่ใช้คือ น้ำมันเกียร์เบอร์ 220 ความหนืดลดลงเหลือ 170 จึงสัญนิษฐานว่า ความร้อนที่มากเกินทำให้ซีลรั่วและน้ำมันไฮดรอลิคเบอร์ 68 ที่ใช้ได้รั่วไหลเข้าไปในระบบเกียร์ จึงได้การแจ้งลูกค้าเพื่อทำการแก้ไข

ทีมเทคนิคจึงแนะนำให้ใช้ซีลของ Viton ซึ่งจะสามารถทนความร้อนได้ถึง 300 องศา เนื่องจากการประกอบเครื่องไม่ได้สเปค การขันล๊อคชุดเฟืองเกียร์แน่นจนเกินไป และไม่ได้พับล็อคแหวนจักรกันคลาย เวลาเครื่องจักรทำงานเกิดแรงเค้น ทำให้เกิดแรงโหลดหนักเกินไปและแนะนำให้เปลี่ยนลูนปืนใหม่และน้ำมันหล่อลื่นใหม่อีกครั้ง ซึ่งนำมันเกียร์ของ เปอร์ตามิน่าสามารถทนความร้อนได้ดีกว่า ลูกค้าจึงแก้ไขตามที่ทางทีมเทคนิคแจ้ง

หลังจากที่ทำการเปลี่ยนลูกปืน ซีล และน้ำมันตามที่บริษัทได้แนะนำ ทางทีมเทคนิคได้เข้าไปร่วมทำการเทสรันกับลูกค้าและทำการเก็บข้อมูล ปรากฎว่าอุณหภูมิลดลงมาที่ 120 องศา แต่ยังคงสูงอยู่ และมีน้ำมันเกียร์ล้นออกมาทางช่องหายใจของห้องเกียร์ จึงได้ทการตรวจสอบเครื่องจักรอีกครั้งและพบว่าเครื่องจักรได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยช่างข้างนอก แต่ไม่มีคู่มือการแก้ไข จึงได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงอีกครั้งและพบว่าตัววัดระดับปริมาณน้ำมันเกียร์ถูกปรับแต่งและอยู่ในระดับไม่ถูกต้อง จึงได้ทำการแก้ไขโดยปริมาณน้ำมันเกียร์ไม่ควรมีปริมาณเกิน 1 ใน 3 ของเฟืองเกียร์ แต่เนื่องจากตัววัดระดับมีการแก้ไขทำให้รดับน้ำมันเกียร์สูงถึงครึ่งหนึ่งของเฟืองเกียร์ทำหุ้ดเกียร์จมน้ำมันและไม่สามารถระบายความร้อนในระบบเกียร์ได้ จึงได้แจ้งเพื่อทำการถ่ายน้ำมันเกียร์ออกให้ได้ระดับ และทำการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 57 องศาและสูงสุดที่ 78 องศา และเมื่อปิดเครื่องอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งลูกค้าพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของเรา

สรุปสาเหตุของปัญหา

1. เครื่องจักรมีการปรับปรุงแก้ไขจากเดิมแต่ไม่มีคู่มือหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
2. ระดับของน้ำมันเกียร์สูงเกินกว่ามาตรฐานที่ควรเป็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
3. น้ำมันหล่อลื่นที่มีส่วนช่วยระบายความร้อนได้ดีจะทำให้อุณภูมิไม่สูงเกินไปถึงแม้เครื่องจักรทำงานหนัก และสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ดีเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงาน