น้ำมันไฮดรอลิค หัวใจของการทำงานในระบบไฮดรอลิค

น้ำมันไฮดรอลิค หัวใจของการทำงานในระบบไฮดรอลิค ทำงานอย่างไร? – ระบบไฮดรอลิค เป็นระบบที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบจะทุกประเภท ซึ่งใช้น้ำมันไฮดรอลิคทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงพลังงานของของไหลให้เป็นพลังงานกล ซึ่งจะทำให้เครื่องจักรสามารถเคลื่อนที่ในแนวตรง หรือในแนวหมุนได้ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ ง่ายต่อการควบคุม และสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของกระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮดรอลิคได้ง่าย

ในระบบไฮดรอลิคนั้นจะประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐาน 6 ชนิด ดังนี้

1. ถังพักน้ำมันไฮดรอลิค ทำหน้าที่เก็บน้ำมันไฮดรอลิคชั่วคราว ปรับสภาพน้ำมันให้สะอาดขึ้นและมีอุณหภูมิพอเหมาะที่จะนำไปใช้งานอีกครั้ง
2. ปั๊มไฮดรอลิค ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานของการไหล
3. วาล์วควบคุมชนิดต่างๆ ทำหน้าที่ควบคุมทิศทาง ปริมาณการไหล และความดันในระบบไฮดรอลิค ให้เป็นไปตามค่าที่กำหนดไว้ในการทำงานแต่ละประเภท
4. อุปกรณ์ทำงาน ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานการของไหลให้เป็นพลังงานกล เช่น กระบอกสูบ
5. ท่อไฮดรอลิค ทำหน้าที่เป็นทางไหลของน้ำมันไฮดรอลิคในระบบ และ
6. น้ำมันไฮดรอลิค ที่ทำหน้าที่เป็นหัวใจของการทำงานในระบบไฮดรอลิค

ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญในระบบไฮดรอลิค และถือว่าเป็นหัวใจของระบบไฮดรอลิค ก็คือ น้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งหน้าที่หลักๆ ของน้ำมันไฮดรอลิคมี 4 ประการ ดังนี้

หน้าที่ของน้ำมันไฮดรอลิค
• การส่งผ่านพลังงาน น้ำมันไฮดรอลิคจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการถ่ายทอดพลังงานจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งในระบบไฮดรอลิค เพื่อเปลี่ยนแปลงพลังงานของการไหลให้เป็นพลังงานกล
• การหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิคจะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการหล่อลื่น ระบายความร้อน และลดแรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ ที่สัมผัสกัน และการป้องกันการสึกหรอของเครื่องจักร โดยฟิล์มของน้ำมันไฮดรอลิคจะช่วยหล่อลื่นและลดการเสียดสีของผิวสัมผัสระหว่างแกนกระบอกกับผนังกระบอก เพื่อช่วยให้การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆในระบบเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น
• การซีลกันรั่ว น้ำมันไฮดรอลิคจะทำหน้าที่เป็นซีลป้องกันการรั่วซึมภายในให้เกิดน้อยที่สุดเมื่อมีความดันเกิดขึ้นในระบบ เพราะว่าในระบบไฮดรอลิคอุปกรณ์ส่วนมากจะถูกออกแบบให้มีการซีลแบบโลหะต่อโลหะ การทำหน้าที่เป็นตัวซีลนี้ จะขึ้นอยู่กับความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิคแต่ละชนิดด้วย
• การระบายความร้อน ในขณะที่ระบบไฮดรอลิคทำงานจะเกิดความร้อนขึ้น น้ำมันไฮดรอลิคจะช่วยระบายความร้อนของระบบได้ ซึ่งจะถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ ไหลลงสู่ถังพัก

จะเห็นได้ว่าน้ำมันไฮดรอลิคนั้นสำคัญมากต่อระบบไฮดรอลิค ดังนั้นถ้าเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิคผิดประเภทหรือความหนืดไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์ในระบบ อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ นอกจากนี้ ในขณะใช้งานต้องดูแลให้น้ำมันไฮดรอลิคอยู่ในสภาพที่ดีเสมอ และเปลี่ยนถ่ายใหม่ตามรอบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การทำงานทำงานของระบบไฮดรอลิคมีประสิทธิภาพ

อ้างอิงจาก www.yukonlubricants.com