น้ำมันเครื่อง Hydrocrack

น้ำมันเครื่อง Hydrocrack

         เนื่อง จากเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า น้ำมันเครื่องสังเคราะห์นั้นมีคุณสมบัติที่ดีกว่าน้ำมันเครื่องธรรมชาติแบบ ธรรมดาทั่ว ๆ ไปในหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องประสิทธิภาพในการหล่อลื่น อายุการใช้งาน และการที่ไม่ทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นจนแปรสภาพเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์

การ กำหนดกรุ๊ปของน้ำมันพื้นฐาน นั้นเป็นการช่วยระบุความเป็นสังเคราะห์ ของน้ำมันพื้นฐาน ด้วยส่วนหนึ่ง พูดให้เข้าใจง่ายๆ มีทั้งหมด 5 กรุ๊ป หลักๆ ในบ้านเรา ดังนี้

– กรุ๊ป 1 และ กรุ๊ป 2 ถือเป็นน้ำมันตามธรรมชาติ

– กรุ๊ป 3 ถือเป็นน้ำมันสังเคราะห์ ( ในบางประเทศที่มีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเข้มงวด จะไม่ถือเป็นน้ำมันสังเคราะห์ )

– กรุ๊ป 4 ถือเป็นน้ำมันสังเคราะห์ขึ้น กลุ่ม PAO : Poly Alpha Olefin

– กรุ๊ป 5 ถือเป็นน้ำมันอื่นๆ ที่สังเคราะห์ขึ้นมา และนอกเหนือจาก กรุ๊ป 1-4

การแบ่งกรุ๊ปของน้ำมันจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากค่า VI (Viscosity Index) และ ปริมาณซัลเฟอร์ในน้ำมัน

น้ำมันสังเคราะห์นั้นมีต้นทุนการผลิตสูง จึงมีการนำน้ำมันธรรมชาติมาปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ ให้มีคุณสมบัติเสมือน น้ำมันสังเคราะห์ เรียกว่า กระบวนการ ไฮโดรแคร๊ก ( Hydrocracking Process ) วิธีทำ คือ นำน้ำมันพื้นฐาน กรุ๊ป 1, 2 หรือ 3 มาผ่านกระบวนการนำสารไฮโดรเจน ผสมกับสารเร่งปฏิกิริยา ในถังควบคุมแรงดันและอุณหภูมิ