น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

          ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่ผ่านกระบวนการกลั่นจนมีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพสูงกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป ซึ่งผลิตจากน้ำมันแร่แบบดั้งเดิม ให้การปกป้องเครื่องยนต์ในระดับที่สูงกว่า และให้สมรรถนะโดยรวมที่ยอดเยี่ยม น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้ประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทำงานด้วยสมรรถนะ …

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าทั้งความสามารถในการไหลลื่นขณะที่อุณหภูมิต่ำ ความเสถียรในภาวะอุณหภูมิร้อนจัด รวมถึงการป้องกันการสะสมของคราบตะกอน คุณสมบัติเหล่านี้มีผลโดยตรงในการช่วยให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอน้อยลง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษให้สามารถรับมือกับสภาวะการขับขี่ที่รุนแรงจนถึงขีดสุดของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ยังมีความสามารถในการไหลลื่นได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องธรรมดา ด้วยคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่า เมื่อเครื่องยนต์เริ่มทำงาน น้ำมันเครื่องธรรมดาทั่วไปจะต้องใช้ระยะเวลาในการไหลลื่นไปสู่ส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ที่ยังไม่ได้รับการหล่อลื่นเกิดการเสียดสี ก่อให้เกิดการสึกหรอตามมา ในทางกลับกันน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้สามารถไหลลื่นได้ทันทีเมื่อเครื่องยนต์เริ่มสตาร์ท จึงช่วยให้ทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี

นอกจากนี้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ยังช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับในช่วงอุ่นเครื่องของรถยนต์ทั่วไป น้ำมันเครื่องธรรมดาซึ่งมีลักษณะข้นหนืดกว่าจะไหลได้ช้ากว่า ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลงและมีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูง กว่า แต่สำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้จะสามารถเริ่มไหลลื่นได้เร็วกว่า เครื่องยนต์จึงสามารถทำงานเต็มสมรรถนะได้รวดเร็วกว่า

ข้อได้เปรียบอีกประการของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้คือเป็นน้ำมันเครื่องที่สะอาดกว่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ลดการปล่อยควันเสีย การฟุ้งกระจายในอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องธรรมดาทั่วไป นอกจากนั้น น้ำมันเครื่องธรรมดาทั่วไปยังประกอบไปด้วยสิ่งปนเปื้อนต่างๆมากมาย อาทิเช่น กำมะถันและไฮโดรคาร์บอนที่ไม่เสถียร ซึ่งไม่สามารถกำจัดไปได้หมดจากกระบวนการกลั่นน้ำมัน
ทั่วๆไป

น้ำมันเครื่องประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานผสมกับสารเคมีเพิ่มคุณภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามชนิดของน้ำมันพื้นฐานที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันเครื่อง ดังนี้

1. น้ำมันเครื่องทั่วไปที่ผลิตจากน้ำมันแร่ซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยตรง
2. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (Synthetic) ที่ ผลิตจากน้ำมันซึ่งสังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าน้ำมันแร่ทั่ว ไป เช่น ความคงทน ต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ อายุการเปลี่ยนถ่ายและการใช้งานนานขึ้น มีอัตราการระเหยต่ำ ลดปัญหาการสิ้นเปลืองหล่อลื่นเป็นต้น
3. น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic) ที่ ผลิตจากการนำน้ำมันแร่มาผสมกับน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์เพื่อเสริมคุณสมบัติให้ดีขึ้นกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป และมีราคาถูกกว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์

ส่วนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ที่เป็น PAO (Base oil Group 5+4) เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่ผลิตจาก โพลีอัลฟาโอเลฟิน เป็นสารซึ่งสกัดขึ้นมาในห้อง Lab น้ำมันชนิดนี้ถือว่าบริสุทธิมาก มีความหนืดคงที่ มีความต้านทานต่อการเกิดปฎิกริยากับออกซินเจนสูง มีการระเหยตัวต่ำ ซึ่ง PAO จะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงที่สุด และมีต้นทุนการผลิตสูง จึงทำให้มีราคาแพง