น้ำมันหล่อลื่น Food grade

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ควรเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ ผ่านข้อบังคับด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม อย่างเช่น องค์การอาหารและประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA)  และควรจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนน้ำมันหล่อลื่นจาก  NSF International ใน Class ของน้ำมันหล่อลื่น H1

NSF International เป็นองค์กรอิสระ (Third-party) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์หรือสารประกอบที่ไม่ใช่อาหาร เช่นน้ำมันหล่อลื่น, น้ำยาทำความสะอาด และสารเคมีบำบัดน้ำ ที่ใช้ในโรงงานแปรรูปอาหารเครื่องดื่ม และยา โดยแบ่งประเภทของสารหล่อลื่น Food grade ออกเป็น 3 Class คือ

น้ำมันหล่อลื่น H1

น้ำมันหล่อลื่น H1 เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่มีรส, ไม่มีกลิ่น เหมาะสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต ที่อาจมีการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหาร โดยบังเอิญหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 10ppm  โดยจะใช้สำหรับเครื่องจักรต่างๆ เช่น ปั๊ม, สายพานลำเลียง และเครื่องผสม เป็นต้น โดยเครื่องจักรเหล่านี้ อาจจะใช้ในกระบวนการผลิต เช่น การบรรจุกระป๋อง, การผสมอาหาร, การปรุงอาหาร,การตัด การหั่น, การปอกเปลือก การบรรจุขวด และการต้มเบียร์  เป็นต้น

น้ำมันหล่อลื่น H2

น้ำมันหล่อลื่น H2 ถือน้ำมันหล่อลื่นกลุ่ม Food grade แต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับอาหารโดยเฉพาะ การใช้งานน้ำมันหล่อลื่น H2 จะใช้ในเครื่องจักรที่ไม่ได้สัมผัสกับอาหาร, เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ยาโดยตรง เช่นรถยก (forklift) ซึ่งน้ำมันหล่อลื่น H2 ที่ผ่านการรับรอง NSF H2  จะต้องผ่านการตรวจทางพิษวิทยาและต้องไม่มีส่วนประกอบของ สารก่อมะเร็ง, สารก่อกลายพันธุ์ , กรดแร่ หรือโลหะหนัก เช่น พลวง สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท หรือซีลีเนียม

น้ำมันหล่อลื่น H3

น้ำมันหล่อลื่น H3 เป็นสารเติมแต่งที่สามารถใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  Food grade โดยน้ำมันหล่อลื่น H3 มักเป็นพวก น้ำมันพืช ซึ่งมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค เช่นน้ำมันข้าวโพด, น้ำมันดอกทานตะวัน, น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันเมล็ดฝ้าย น้ำมันหล่อลื่น H3 จะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA 21 CFR 172.860 และ 172.878 , และเป็นไปตามข้อกำหนดของ GRAS , FFDCA  โดยส่วนใหญ่ น้ำมันหล่อลื่น H3 มักใช้ในการทำความสะอาดและป้องกันสนิม สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่นตะขอสายพานลำเลียง และรถเข็น เป็นต้น

การเลือกใช้น้ำมันหรือสารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละกระบวนการ

Pertamina FG Go Series เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม Food grade ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานจากองค์การอาหารและประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) 21, section 178.3570 และได้รับการรับรองจาก NSF ใน Class ของน้ำมันหล่อลื่น H1

Pertamina FG HO 46 เป็นน้ำมันไฮดรอลิค Food grade ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานจากองค์การอาหารและประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) 21, section 178.3570 และได้รับการรับรองจาก NSF ใน Class ของน้ำมันหล่อลื่น H1 และผ่านมาตรฐาน HALAL อีกด้วย