น้ำมันตัดกลึง คืออะไร

น้ำมันตัดกลึง (น้ำมันหล่อเย็นชนิดหนึ่ง) คือน้ำมันที่ใช้ในการหล่อลื่นหรือเพื่อลดความร้อนและการเสียดสี เมื่อทำการตัด, เจียร, บดโลหะ ช่วยไม่ให้เกิดความร้อนมากจนเกิดประกายไฟหรือควันขึ้น

คุณสมบัติของน้ำม้นตัดกลึงที่ดีควรมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดี ป้องกันสนิม มีความเสถียรมาก ป้องกันกลิ่นเหม็น ไม่ข้นจนเกินไปทำให้มองเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำมันหล่อเย็น จึงได้พัฒนาน้ำมันตัดกลึงที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า

ชนิดของน้ำม้นตัดกลึงแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ชนิดน้ำมันล้วน และผสมน้ำชนิดน้ำนม

น้ำมันตัดกลึง ผสมน้ำชนิดน้ำนม จะมีสีขาว ทึบแสง โดยจะมีปริมาณของน้ำมันผสมอยู่ในปริมาณสูง ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยในการหล่อลื่นได้ดี จึง     เหมาะกับงานที่มีลักษณะตั้งแต่เบาไปจนถึงค่อนข้างหนัก แต่จะเกิดการบูดเน่า ส่งกลิ่นเหม็นได้ค่อนข้างง่าย

น้ำมันตัดกลึงผสมน้ำชนิดกึ่งสังเคราะห์จะมีสีขาวโปร่งแสง หรือ สีเขียวอมฟ้า โดยจะมีปริมาณของน้ำมันผสมอยู่ในปริมาณน้อยจนถึงปานกลาง ซึ่งจะทำหน้าที่ในการหล่อลื่นได้ต่ำกว่าชนิดของน้ำนม จึงเหมาะกับงานที่มีลักษณะตั้งแต่เบาไปจนถึงปานกลาง แต่จะทนต่อการเกิดเน่าเสีย อันเป็นผลมาจากแบคทีเรีย ได้ดีกว่า จึงเกิดการบูดเน่า ส่งกลิ่นเหม็นได้ยากกว่า

น้ำมันตัดกลึง ผสมน้ำชนิดสังเคราะห์แท้ จะมีลักษณะไร้สี โปร่งใส หรืออาจมีสีอื่นๆ โดยจะไม่มีปริมาณของน้ำมันผสมอยู่เลย โดยจะมีสารหล่อลื่นสังเคราะห์อื่นๆ ทำหน้าที่ในการหล่อลื่น ซึ่งเหมาะกับงานที่มีลักษณะเน้นการพัดพาของเศษโลหะ เช่นงานเจียร เนื่องจากน้ำมันตัดกลึงชนิดสังเคราะห์แท้จะมีการไหลได้ดี เนื่องจากไม่มีน้ำมันผสม และจะไม่เกิดการเน่าเสียที่เกิดจากแบคทีเรีย

น้ำมันหล่อเย็นมีหน้าที่หลัก 4 ประการ คือ
1. ระบายความร้อน
น้ำมันตัดกลึงโลหะมีหน้าที่ระบายความร้อนออกจากบริเวณใบมีดและชิ้นงานเพื่อไม่ให้ใบมีดสูญเสียความแข็งหรืออ่อนตัว อันเนื่องมาจากความร้อน ป้องกันไม่ให้เกิดการหลอมติดของเศษโลหะที่ปลายใบมีด (BUE) ทำให้สามารถทำงานตัดกลึงได้เร็วชิ้นงานได้ขนาดและคุณภาพผิดตามต้องการ

2. หล่อลื่นลดแรงเสียดทาน
น้ำมันตัดกลึงโลหะทำหน้าที่หล่อลื่นลดแรงเสียทานระหว่าง ระหว่างชิ้นงานกับใบมีด รวมทั้งเศษโลหะที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าใบมีด การตัดกลึงใช้กำลังน้อยลง ลดการสึกหรอของใบมีดช่วยป้องกันการเกิดปัญหา BUE

3. ซะล้างและพาเศษโลหะ
น้ำมันตัดกลึงโลหะทำหน้าที่ในการชะล้างและพาเศษโลหะที่เกิดจากการตัดเฉือนออกไปจากบริเวณตัดเฉือน และชิ้นงาน

4. ป้องกันสนิม
น้ำมันตัดกลึงโลหะทำหน้าที่ป้องกันสนิมให้แก่ชิ้นงานที่ถูกตัดเฉือนใหม่ ซึ่งผิวโลหะส่วนนี้มักไวต่อการเกิดสนิมมากและยังทำหน้าที่ป้องกันสนิมให้แก่เครื่องจักรและรางแท่น (Slideways) ด้วยน้ำมันหล่อเย็น

คำถาม ?

ใช้น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันล้วนแล้ว แต่ทำไมอายุของใบมีดถึงเสื่อมเร็ว

การเลือกใช้น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันล้วน ควรคำนึงถึงลักษณะของงานรวมไปถึงวัตถุดิบของชิ้นงาน ที่นำมาทำการแปรรูป สาเหตุที่อายุใบมีดถึงกำหนดเสื่อมก่อนเวลาเนื่องจากเลือกความหนืดไม่เหมาะสมกับการทำงาน ในกรณีเลือกความหนืดที่ต่ำเกินไป อาจทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นไม่เพียงพอ ทำให้คมตัดของตัวใบมีด รับความร้อนและการเสียดสีที่สูง หากเลือกความหนืดที่มากเกินไป อาจทำให้ระบายความร้อนได้ช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น และอาจทำให้น้ำมันไหลไปที่จุดตัดกลึงไม่ทันในกรณี ชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถหล่อลื่นที่จุดตัดกลึงได้

ทำไมน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำถึงมีกลิ่นเหม็นและเน่าเสีย

น้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำมีสารประกอบที่เรียกว่า Emulsifier ซึ่งทำหน้าที่ในการละลายน้ำมันให้สามารถเข้ากับน้ำได้ ซึ่งเป็นสารที่สามารถก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย หากน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำไม่มีอากาศหมุนเวียนที่เพียงพอ เนื่องจากมีน้ำมันอื่นๆ ปกคลุมผิวหน้า หรือมีเศษโลหะที่ไม่ได้รับการกำจัดออกเป็นจำนวนมาก จะทำให้แบคทีเรียเกิดการเจริญเติบโตได้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกดการเน่าเสียที่มากขึ้นและส่งกลิ่นเหม็นตามลำดับ
ควรทำอย่างไร หากน้ำมันผสมน้ำมีการเสื่อมสภาพ ส่งกลิ่นเหม็นและเน่าเสีย

หากน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำ เกิดการเสื่อมสภาพ ส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียแล้ว ควรทำการถ่ายน้ำมันออกและล้างบ่อบรรจุน้ำมันด้วยน้ำ รวมถึงชะล้างเศษโลหะที่เกิดจากการตัดกลึงออกจากบ่อบรรจุ และลงน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำลงไปใหม่ ไม่ควรผสมน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำลงไปทันทีก่อนที่จะมีการล้างเปลี่ยนถ่ายเนื่องจาก น้ำมันตัดกลึงจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

จะมีวิธีป้องกันการการส่งกลิ่นเหม็นของน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำได้อย่างไร

หากต้องการจะยืดอายุการใช้งานและลดการเกิดการส่งกลิ่นเหม็นจากน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำ เราควรจะหมั่นเช็คความเข้มข้นของน้ำมันตัดกลึงอยู่เสมอ และขจัดสิ่งปนเปื้อนอื่นๆออกจากบ่อบรรจุน้ำมัน เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนภายในน้ำมันตัดกลึงได้

จะกำจัดน้ำมันตัดกลึงที่ใช้แล้วอย่างไร

น้ำมันตัดกลึงที่ใช้แล้วจนเสื่อมสภาพทั้งชนิดน้ำมันล้วนและชนิดผสมน้ำควรได้รับกำจัดจากผู้ที่ได้รับการรับรอง และมีใบอนุญาต รับกำจัดขยะอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น