งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

บริษัท เอที เทคโนโลยี คอนซัลแท็นท์ จำกัด งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-22.00น. ที่ Booth C24 สถานที่จัดงาน ณ.สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย