คู่มือการบำรุงรักษารถขุด/รถแบคโฮ

เครื่องจักรหนักประเภทรถขุด หรือแบคโฮหรือแม็คโคร ตามแต่จะเรียก เมื่อเราเป็นเจ้าของหรือใช้งานเราก็ต้องหมั่นดูแล เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเช่นเดียวกัน เราต้องหมั่น ตรวจเช็คประจำวัน

วิธีการดูแล
1.ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องและระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้
2.อัดจารบีทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานในแต่ละวัน
3.ก่อนปฎิบัติงานควรสำรวจรอยรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันไฮดรอลิค (พึงระลึกอยู่เสมอว่ารอยรั่วซึมต่างๆนั้น เป็นสาเหตุของการชำรุดของเครื่องจักร หากตรวจพบก่อนจะช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษา)
4.ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการทำงานประมาณ10 นาที ตรวจสอบหน้าปัดว่าเครื่องจักรมีความพร้อมในการทำงาน ไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีการชำรุดของเครื่องจักร
5.เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค โดยลดระดับกระบอกไฮดรอลิคเข้าให้สุดทุกกระบอก ระดับน้ำมันไฮดรอลิคต้องอยู่ที่ระดับตัว H หากระดับน้ำมันอยู่ต่ำกว่าตัว H ต้องเติมน้ำมันไฮดรอลิค
6.ขับเครื่องจักรด้วยความนุ่มนวล ไม่กระชากหรือเปลี่ยนทิศทางในการขับแบบกะทันหัน หากพบเสียงหรือมีการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรที่ผิดปกติ ให้หยุดการปฏิบัติงานทันที

เพียงความใส่ใจและการให้เวลาเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อดูแลรถขุดของท่าน ก็จะช่วยยืดอายุการทำงาน ลดการสึกหรอ และทำให้รถขุดใช้งานได้อีกระยะเวลายาวนาน ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถขุดเมื่อเกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกด้วยนะค่ะ
ทั้งหมดนี้ช่วยคุณ

ข้อมูลอ้างอิง : JSSR Group