ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมันไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) เป็นระบบส่งถ่ายพลังงานโดยใช้ของไหล เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน  โดยจะใช้อัตราการไหลและความดันเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยผ่านตัวกระทำ เช่น กระบอกสูบ, มอเตอร์ไฮดรอลิค ซึ่งใช้กันแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรมและยานยนต์

น้ำมันไฮดรอลิค (Hydraulic Oil) จึงเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายพลังงาน เนื่องจากมันไฮดรอลิค มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือไม่สามารถยุบตัวได้ ซึ่งทำให้การส่งถ่ายพลังงานมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของน้ำมันไฮดรอลิค

  1. ความหนืดพอเหมาะ และดัชนีความหนืดสูง
  2. มีจุดข้นแข็งต่ำ (Pour Point)
  3. คุณภาพของน้ำมันจะต้องไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงถึงแม้อุณหภูมิในการทำงานจะสูง
  4. มีคุณภาพการหล่อลื่นที่ดี และไม่ทำปฏิกิริยากับยาง ซีล ปะเก็น และสี
  5. ต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม
  6. ต้านทานการเกิดสนิม
  7. ต้านทานการเกิดฟอง
  8. มีความสามารถในการแยกตัวจากน้ำได้ดี
  9. มีความสามารถในการอัดตัวต่ำ
  10. ไม่จับตัวเป็นก้อนหรือยางเหนียว

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.scimath.org

http://www.ytkmachinery.com