การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

เครื่องจักรทุกชนิดประกอบด้วยชื้นส่วนต่างๆที่มีการคลื่อนไหวทำให้เกิดการเสียดสีของโลหะซึ่งก่อให้เกิดความร้อนและการสึกหรอ ดังนั้นน้ำมันหล่อลื่นจึงมีบทบาทที่จะช่วยดูแลปัญหาเหล่านี้ได้

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆนั้น เครื่องจักรจำเป็นต้องได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่ถูกต้อง ทั้งชนิดของน้ำมันและค่าความหนืด ในจุดที่ถูกต้องของเครื่องจักร น้ำมันหล่อลื่นจำเป็นต้องทำหน้าที่ให้การหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ, ในขณะเดียวกันช่วยลดการเสียดสี การสึกหรอ กัดกร่อน และยังสามารถรับแรงกดแรงกระแทกที่สูงได้ อีกทั้งหลังการหล่อลื่นยังต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม เพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อประหยัดค่าบำรุงรักษา และป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินในขณะทำงาน

การเลือกใช้น้ามันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้

1. เลือกชนิดหรือประเภทของน้ำมันหล่อลื่นให้ถูกต้องเหมาะสมกับการทำงาน เช่น

– ห้องเกียร์ที่มีสภาพการทำงานที่มีแรงกด แรงกระแทก เป็นส่วนใหญ่ ควรเลือกใช้น้ามันเกียร์ที่มีสารรับแรงกดสูงหรือ ชนิดที่มี EP (Extreme Pressure)
– ห้องเกียร์ที่มีความเร็วรอบสูง ไม่มีแรงกดแรงกระแทกมาก ก็อาจเลือกใช้เป็นน้ำมันแบบหมุนเวียน (Circulating oil) แทนได้
– ระบบไฮดรอลิคที่มีแรงดันสูงมาก ใช้งานหนัก ควรเลือกน้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพดีที่มีสารต้านทานการสึกหรอ (Anti-wear)

2.เลือกเบอร์ความหนืดให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เช่น

– เครื่องจักรที่มีความเร็วรอบสูง ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดต่ำเพื่อให้การหล่อลื่นมีประสิทธิภาพ
– เครื่องจักรที่มีภาระการใช้งานหนัก แรงกดสูง ควรใช้น้ำมันที่มีความหนืดสูงกว่าเครื่องจักรที่มีภาระงานทั่วไปหรือเบากว่า
– เครื่องจักรที่มีการทำงานอุณหภูมิสูง ควรเลือกใช้น้ำมันหลื่อลื่นที่มีความหนืดมากกว่า การใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ