การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์, รถบรรทุก

สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ในปัจจุบันการจราจรคับคั่ง มีพื้นที่ถนนไม่เพียงพอต่อจำนวนรถ กับสภาพอากาศบ้านเราที่ร้อน ทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัด และการที่รถวิ่ง ๆ หยุด ๆ ทำให้รอบของเครื่องยนต์ไม่คงที่เป็นสาเหตุให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เครื่องยนต์ทำงานหนักถึงหนักมาก ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน สิ่งสกปรกจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นน้ำมันเครื่องที่ดีจะต้องรวบรวมสิ่งสกปรกต่าง ๆ มาไว้ในตัวของน้ำมันสิ่งสกปรกเหล่านี้และจะทำให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพไปเรื่อย ๆ จนไม่สามารถจะทำการหล่อลื่นได้ดีเพียงพอ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและถึงแม้ว่าจะใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงเท่าไรก็ตาม ก็ยังต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อถึงกำหนดเวลา

ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่เหมาะสม
1.น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา เปลี่ยนถ่ายที่ 7,000 – 7,500 กิโลเมตร
2.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ เปลี่ยนถ่ายที่ 10,000 – 12,000 กิโลเมตร
3.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เปลี่ยนถ่ายที่ 15,000 -20,000 กิโลเมตร

หากไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อถึงระยะที่ต้องเปลี่ยน
อาจจะมีคำถามว่า เมื่อถึงระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ว แต่รถยังวิ่งได้ปกติ มีเวลาค่อยไปเปลี่ยนถ่ายสามารถทำได้ไหม
ใช่ครับ ถึงแม้รถจะยังวิ่งได้อยู่ แต่น้ำมันเครื่องเมื่อถูกใช้งานจะเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะสารเติมแต่งที่อยู่ในน้ำมัยเครื่อง ทำให้คุณสมบัติของน้ำมันเครื่องไม่เหมาะสมที่จะใช้งานต่อไป ซึ่งสามารถสังเกตุน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาหลังจากใช้งานครบระยะ จะมีสีเข้มขึ้น มีความข้นเหนียวมากขึ้น และมีตะกอน คราบเขม่าต่างๆ ปนอยู่ด้วย ซึ่งต่างจากตอนที่ใส่เข้าไปใหม่จะค่อนข้างเหลวและใส

น้ำมันพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพบางตัวจะถูกใช้หมดสภาพไปเรื่อยๆ เพื่อรักษาและปกป้องเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติ ดังนั้นน้ำมันหล่อลื่นเมื่อถูกใช้งานไประยะหนึ่ง น้ำมันพื้นฐานจะเริ่มเสื่อมสภาพลงเป็นผลให้ความหนืดเปลี่ยนแปลงไป และเกิดสารเคมีจำพวกกรดที่มีอำนาจการกัดกร่อน พร้อมทั้งสารเพิ่มคุณภาพจะเริ่มหมดไป เป็นสาเหตุให้เราต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ที่มีความหนืดถูกต้องและมีสารเพิ่มคุณภาพเต็มจำนวน เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
สิ่งเจือปนในน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ เช่น เศษโลหะจากการสึกหรอ เขม่า น้ำ และตัวเนื้อน้ำมันพื้นฐานที่เสื่อมคุณภาพแล้ว จะเพิ่มปริมาณขึ้นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีหม้อกรองน้ำมันช่วยกรองสารเหล่านี้แล้ว แต่ยังมีสิ่งเจือปนขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในน้ำมันได้ เนื่องจากผลของสารเพิ่มคุณภาพประเภทกระจายเขม่า แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นไประยะหนึ่งสารเจือปนเหล่านี้จะมีเกินกำหนดที่สารกระจายคราบเขม่าสามารถกระจายได้ คราบเขม่าเหล่านี้จะจับตัวเป็นก้อนก่อให้เกิดโคลน (Sludge)ในน้ำมัน ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพและต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในที่สุด
จากการเสื่อมสภาพของน้ำมันข้างต้นเป็นการยากที่ผู้ใช้น้ำมันจะสังเกตได้ว่าน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้อยู่ได้เสื่อมสภาพไปมากน้อยเท่าไรแล้ว ผู้ใช้จึงควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้กำหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้มาจากประสบการณ์ของผู้ผลิตเครื่องยนต์ และคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นตามที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้แนะนำไว้

สาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่อง ได้แก่
การสะสมสิ่งสกปรกจากการเผาไหม้และสึกหรอในเครื่องยนต์ ที่น้ำมันเครื่องไปชะล้างออกมา
• การทำปฏิกิริยาทางเคมีกับความร้อนจากการจุดระเบิด
• สารเคมีปรุงแต่งคุณภาพที่ผสมอยู่เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน

ดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดระยะเวลาจะช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด ปราศจากตะกอนหรือเขม่าคราบยางเหนียวต่างๆ และช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์
ที่สำคัญ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนพร้อมไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกครั้ง เนื่องจากไส้กรองฯ เป็นตัวดักเก็บสิ่งเจือปนต่างๆ ที่อยู่ในน้ำมันเครื่อง ทั้งเขม่า ตะกอน รวมไปถึงเศษโลหะของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ หากไส้กรองอุดตันจะปล่อยน้ำมันเครื่องที่มีสิ่งสกปรกเจือปนไหลออกมาโดยไม่ผ่านการกรอง และเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าปกติได้